Integritetspolicy & Cookies

Insamling av uppgifter

Personuppgifter

Alla personuppgifter som angetts av användarna av systemet sparas i en skyddad databas och är tillgängliga för respektive användare och BokförMigNu!'s ägare. I vissa fall kan vi behöva spara ytterligare uppgifter om dig som användare, t.ex. IP-adress, av t.ex. säkerhets skäl eller för att förbättra upplevelsen av sidan. Alla uppgifter sparas tills vidare och hanteras enl. personuppgiftslagen (PUL, numera GDPR) och lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i den mån det är applicerbart.

BokförMigNu! ansvar för insamlande av data

BokförMigNu! ansvarar för att hålla den data som sparas säker i största möjliga utsträckning och rapportera om ev. intrång som upptäcks, samt se till att underlätta för användare av systemet att kunna följa gällande lagar och regler. Ingen insamlad data sparas fysiskt hos BokförMigNu! eller dess ägare, utan på ett så kallat webbhotell hos tredjepart. De i sin tur kan råka ut för intrång eller dylikt som BokförMigNu! ej kan hållas ansvarig för.

Användarens ansvar för insamlande av data

Det är resp. användare (företag/förening etc. som använder BokförMigNu!) som själva avgör vilka personer som har tillgång till informationen som samlats in. Det är även användaren som bestämmer vilka data som skall samlas in. Användaren skall informera om syftet med insamlingen av persondata, samt ha deltagarnas medgivande till det. Om du finns med i användarens register och vill korrigera eller ta bort viss information om dig själv, så är det användaren du skall kontakta om detta, inte BokförMigNu!.

Användning av sidan eller utfall av mejlutskick

I vissa fall kan det vara aktuellt att spara hur användaren har använt sidan, t.ex. vilka sidor som besökts, ev. felmeddelanden eller länkar som har klickats via mejlutskick.

Utlämning av uppgifter

Vi säljer aldrig vidare några uppgifter till tredje part och alla kompletta uppgifter är endast tillgängliga för användaren själv och BokförMigNu!'s ägare, vilket kräver inloggning. Vi tar ej ansvar för vad användaren gör med uppgifterna, men förutsätter att denne följer samma policy.

Användning av 'kakor'/cookies i webbläsaren

Vad är en cookie?

Cookies är textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Dess syfte är att förbättra användarupplevelsen av sidan och möjliggöra funktioner som kan öka säkerheten, samt att kunna få fram statistik över hur webbplatsen används. En cookie är alltså enbart en textfil med information på och används av de flesta webbsidor på Internet; ofta för att avgöra vad användaren har för intressen.

Hur används cookies?

Vi använder enbart cookies i syfte att förbättra användarupplevelsen och att göra webbplatsen säkrare, samt för att i vissa fall samla in data/statistik om hur sidan används. I cookies sparas ingen information som är direkt kopplad till besökarens identitet.

Acceptera, vägra eller blockera cookies

Cookies kan blockeras av de flesta webbläsare i dagsläget. Mer information om detta kan du hitta i resp. webbläsares Hjälp-meny eller på deras hemsida. Du har även möjlighet att säga ifrån användning av cookies för en specifik webbplats/hemsida, men normalt sett laddar webbläsaren automatiskt ned cookies.

Ifall du väljer att blockera cookies, så kommer många vitala funktioner på BokförMigNu! att sluta fungera.

Du bör ha fått en ruta med information om att vi använder cookies och då även haft möjlighet att acceptera det. Genom att fortsätta använda BokförMigNu!, så accepterar du att cookies används.