Kontakt Här kan du kontakta AnmälMigNu!

BokförMigNu!

Utvecklas av: Johan Ingjald, Hug IT, Örebro, SverigeOm du fått något mejlutskick från systemet eller en faktura skickad från någon användare av systemet, så skall du alltid i första hand kontakta avsändaren/betalningsmottagaren, inte BokförMigNu!.

Info (frågor om BokförMigNu! och för de som vill testa systemet eller bokföra):Support (tekniska frågor):