Om Vad är BokförMigNu! och vad kan det göra för dig?

Vad är BokförMigNu!?

BokförMigNu! är en enkel och modern bokföringstjänst online som startades i slutet av 2016 av mig, Johan Ingjald, genom min enskilda firma ´Hug IT´. Tjänsten är just nu i BETA-version, men innehåller redan de flesta vitala delarna för att bokföra; verifikationer, kontoplan, budget, fakturor, rapporter, import, export, resultatenheter m.m.. Det finns även möjlighet för att skapa fler användare t.ex. för revisorer eller styrelsemedlemmar. Namnet BokförMigNu! kommer sig av att enkelheten i bokföringen som tjänsten skall tillhandahålla. Det skall vara som om verifikationerna ropar just BokförMigNu!, snabbt och enkelt, inte som något tråkigt måste som bara tar lång tid och energi.

Varför ännu en bokföringstjänst? Finns det inte tillräckligt många redan?

BokförMigNu! skiljer sig just från de stora och etablerade bokföringstjänsterna genom att vara i framkant när det gäller tekniska lösningar och genom att inte behöva genomgå all byråkrati och långsam utvecklingstakt som alla andra tjänster, som jag själv fått erfarenhet av, lider av. Jag är även själv kassör i en ideell förening och driver nu även ett eget företag (Hug IT), så jag har full insyn i hur mycket jobb och tid det innebär med det formella i en förening eller ett mindre företag. Varför skall man utöver den tid man lägger ned, oftast ideellt, också behöva lägga tid på att fajtas mot förlegade bokföringssystem? Dessutom verkar det krävas flera hundra klagomål innan någon ens ger ett officiellt svar på varför t.ex. en funktion saknas eller inte fungerar som användarna vill. Till slut insåg jag att om jag gör en egen bokföringstjänst, så kan jag fylla de hål som de andra tjänsterna lämnar efter sig, samt spara mycket tid både åt mig själv och andra.

Inte övertygad om varför du skall välja BokförMigNu! ännu?

Utöver den tid (=pengar?) BokförMigNu! sparar, så är inte tjänsten uppbyggd efter några trappsteg där man likt många andra tjänster enbart får ta del av några få funktioner som en bas, och sedan får bygga på med allt dyrare och dyrare betalningsplaner för att få det man egentligen behöver och vill ha. Ofta handlar det dessutom bara om enkla tillägg av funktionalitet, inte om något som i realiteten innebära några direkta extrakostnader för det företag som ligger bakom tjänsten. I BokförMigNu! är alla funktioner tillgängliga för användare och man betalar inget extra för att systemet hålls levande med uppdateringar. De enda extrakostnaderna som kan tillkomma är om en specifik användare vill ha någon specialanpassning just för denne användare eller kräver mycket lagringsutrymme. Annars ingår allt och även support av BokförMigNu!. Vi kan dock inte svara på rena bokföringsfrågor eller juridiska frågor. Priset för tjänsten är dessutom betydligt lägre än andra tjänster med liknande utbud av funktioner. Vi har inte heller påträffat någon annan tjänst som har en lika snabb utvecklingstakt eller följer användarnas önskemål i lika stor utsträckning.

Vad kostar BokförMigNu!?

Priset är inte helt fastslaget ännu, men det kommer handla om ca 1400 kr per år, exkl. moms (1750 kr/år inkl.moms). Då ingår alla funktioner och support, samt vidareutveckling. Skulle du mot all förmodan inte vara nöjd, så kan du dessutom få delar av resterande tids betalda avgifter tillbaka. Det finns även möjlighet att testa tjänsten under begränsad tid, utan kostnad. Kontakta oss, så kan vi säkert komma överens och bli nöjda hos alla parter.

Framtiden för BokförMigNu!

Systemet följer den tekniska utvecklingen i största möjliga mån. Tjänsten skall ses som ett levande system, som uppdateras kontinuerligt och efter användarnas önskemål och synpunkter. När det gäller rena funktioner kvar för att gå ur BETA-stadiet, så är det främst hantering av SIE-filer som är den största milstolpen att implementera. Det bör vara klart under början av 2019. Målet är att BokförMigNu! skall kännas som att det är precis så som du vill ha det, så att det underlättar bokföringen i stället för att skapa merjobb och frustration.

Bokföring under eget ansvar

Notera att all bokföring sker under helt eget ansvar och kan aldrig beskyllas BokförMigNu!, dess utvecklare eller ägare. Om någon funktion t.ex. skulle göra en felberäkning i något steg eller något annat inte stämmer, så är det resp. användare, kassör eller revisor som bär ansvaret att granska och godkänna de uppgifter och rapporter som framställs via BokförMigNu!. Självklart rättas dock fel i tjänsten till efter att de har rapporterats in till BokförMigNu! och systemet uppdateras kontinuerligt för att säkerställa korrekthet.

Tack!

Vi vill passa på och tacka några skapare av tekniska lösningar som möjliggör vissa funktioner och/eller utseendet på BokförMigNu!:

  • Angular
  • Bootstrap
  • Font Awesome
  • AdminLTE (Almsaeed Studio)
  • ASP.NET MVC Boilerplate (Muhammad Rehan Saeed)
  • x-editable