Bakgrund

Vad är BokförMigNu!?

BokförMigNu! är en enkel och modern bokföringstjänst online som startades i slutet av 2016 av mig, Johan Ingjald, genom min enskilda firma ´Hug IT´. Tjänsten innehåller de flesta vitala delarna för att bokföra men också mycket mer, bl.a. verifikationer, kontoplan, budget, fakturor, leverantörsfakturor/attestering, utläggshantering, deklararationsverktyg, rapporter, import, export, och resultatenheter.

Det finns även möjlighet för att skapa fler användare t.ex. för revisorer eller styrelsemedlemmar. Namnet BokförMigNu! kommer sig av att enkelheten i bokföringen som tjänsten skall tillhandahålla.

Det skall vara som om verifikationerna ropar just BokförMigNu!, snabbt och enkelt, inte som något tråkigt måste som bara tar lång tid och energi.

Varför ännu en bokföringstjänst?

BokförMigNu! skiljer sig just från de stora etablerade bokföringstjänsterna genom att vara i framkant när det gäller användaranpassning och genom att inte behöva genomgå all byråkrati och långsam utvecklingstakt som i stort sett alla andra tjänster lider av, vilket jag själv fått erfara. Jag är även själv kassör i flera ideella förening och driver även ett eget företag (Hug IT), så jag har full insyn i hur mycket jobb och tid det innebär med det formella i en förening eller ett mindre företag.

Varför skall man utöver den tid man lägger ned, oftast ideellt, också behöva lägga tid på att fajtas mot förlegade och stela system? Dessutom verkar det krävas flera hundra klagomål innan någon ens ger ett officiellt svar på varför t.ex. en funktion saknas eller inte fungerar som användarna vill. Till slut insåg jag att om jag gör en egen bokföringstjänst, så kan jag fylla de hål som de andra tjänsterna lämnar efter sig, samt spara mycket tid både åt mig själv och andra.

Inte övertygad ännu?

Utöver den tid (=pengar?) BokförMigNu! sparar, så är inte tjänsten uppbyggd efter några trappsteg där man likt många andra tjänster enbart får ta del av några få funktioner som en bas, och sedan får bygga på med allt dyrare och dyrare betalningsplaner/licenser för att få det man egentligen behöver och vill ha. Ofta handlar det dessutom bara om enkla tillägg av funktionalitet, inte om något som i realiteten innebära några direkta extrakostnader för det företag som ligger bakom tjänsten.

I BokförMigNu! är alla funktioner tillgängliga för användare och man betalar inget extra för att systemet hålls levande med frekventa uppdateringar. De extrakostnaderna som kan tillkomma är t.ex. vissa typer av utskick och specialanpassningar. Annars ingår allt, inkl. support, exkl. rena bokförings- eller juridik-frågor.

Priset för tjänsten är betydligt lägre än andra tjänster med liknande utbud av funktioner. Jag har inte heller påträffat någon annan tjänst som har en lika snabb utvecklingstakt eller följer användarnas önskemål i lika stor utsträckning.

Vad kostar det?

Priset beror på storlek och omfattning av användaren, men ligger normalt på 120 kr per månad (1440 kr/år), exkl. moms (1800 kr/år inkl.moms). Då ingår alla funktioner och support, samt vidareutveckling. Det finns även möjlighet att testa tjänsten under begränsad tid, utan kostnad. Kontakta oss, så kan vi säkert komma överens och bli nöjda hos alla parter.

Framtiden

Systemet följer den tekniska utvecklingen i största möjliga mån. Tjänsten skall ses som ett levande system, som uppdateras kontinuerligt och efter användarnas önskemål och synpunkter. Målet är att BokförMigNu! skall kännas som att det är precis så som du vill ha det, så att det underlättar bokföringen i stället för att skapa merjobb och frustration.